Palača Dešković
 
 
 
 
 
 

Povijest Palače Dešković

Hotel visoke kategorije (4 zvjezdice) PALAČA DEŠKOVIĆ je obnovljena obiteljska palača. Palača je registrirani spomenik kulture Hrvatske, te se u obnovi pristupalo po svim konzervatorsko-restauratorskim uzusima u interijeru i eksterijeru.

Početak gradnje kasnorenesansne palače datira od 1467. godine, i danas je sačuvan fortifikacijski dio - kula sa puškarnicama. Nastavak gradnje datira u 17. i 18.stoljeće te je taj oblik sačuvan i danas.

Pučišća, Otok Brač

Pučišća su smještena na lijepo razvedenoj sjevernoj obali otoka sa brojnim malim i većim uvalama. Blage padine brežuljaka dobro su pošumljene i obrađene, a u dubokim dolcima zasađene su domaće kulture.

Povijest otoka se može pratiti preko brojnih arheoloških nalaza - ilirskih grobova, prvih stanovnika otoka Brača, Ilira, koji su vjerovatno dali ime otoku (brentos znači jelen), Grka s kojima su Iliri trgovali, uglavnom živeći u unutrašnjosti otoka i baveći se stočarstvom, do dolaska Rimljana koji su otvorili prve kamenolome (prvotno za grdnju Dioklecijanove palače), a pomaknuli su život iz unutrašnjosti otoka na more gradeći ville rustiche u pitomim uvalama.

U starokršćansko doba, od 6.st.do 7.st. grade se na otoku starokršćanske crkve, starohrvatske bazilike i samostani, čiji je obilazak poseban doživljaj.

U 7.st. Brač naseljavaju izbjeglice iz Salone, a u srednjem vijeku naseljavaju ga Hrvati i Neretvljani. Sva su naselja u to doba bila u unutrašnjosti otoka, a stanovništvo se bavilo stočarstvom, poljoprivredom, šumarstvom (poznata je česmina, tzv. brački hrast), ribarstvom, kamenoklesarstvom.

U 9.st. Bračem su zavladali Neretvljani, a za vrijeme kralja Tomislava u 10.st. dolaze pod hrvatsku vlast. U 12.st. novi neprijatelji su Omiški gusari, te Brač 1278. godine postaje Mletački, sve do 1358.godine kada se vraćaju pod hrvatsko-ugarskog kralja.

Izmjene vlasti su česte i burne, a od 1420.godine do 1797.godine su ponovo pod Mlecima, koji ovaj put donose mir sa Turcima, prestaje opasnost od gusara, pa se naselja počinju formirati na obali. Tada nastaju i Pučišća u dubokoj uvali otoka. Za obranu od turskih napada i omiških gusara izgrađeni su fortifikacijski kaštili, njih 13, a danas je sačuvanih 7. Jedan od prvosagrđenih, 1467.godine je kaštil Pinezić (Pinesij, Pinesio, Pinesius) koji je danas u sklopu palače Dešković.

Dobro došli u Pučišća, na otok Brač, otok čudesne ljepote, povijesti i kulture.

    CV Art CV Art